Disclaimer

vindeenjob.be, afdeling van Vind nv is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG 158/BUC. Wanneer je ons jouw persoonsgegevens overmaakt, ga je ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databanken van Vind nv, afdeling Consellt en vindeenjob.be, Kwadestraat 149 bus 2.1, 8800 Roeselare. De persoonsgegevens die je persoonlijk meedeelt, zullen enkel worden verwerkt om je na je on line registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten bij je profiel; je te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door je via e-mail informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren, zoals onder meer vacatures, jobevents en gerelateerde berichten; je cv, mocht je dat wensen, beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers; je onze nieuwsbrieven toe te zenden; het beheer van onze sites en de diensten die we je kunnen aanbieden beter te laten verlopen. jou per post of per e-mail informatie in verband met carrière en arbeidsevenementen te sturen.
Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval jouw persoonsgegevens door aan derden, tenzij je daar zelf expliciet toestemming voor geeft. Je kan je bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van jouw gegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per brief of per e-mail te sturen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heb je het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. vindeenjob.be heeft haar bestanden aangemeld bij die Commissie en zijn er gekend onder het VT005001461. Je erkent dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens uitsluitend bij jou berust.

Gegevens updaten of verwijderen? Geen probleem!

Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heb je steeds het recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen en die indien nodig aan te passen. Het spreekt vanzelf dat je ook steeds de mogelijkheid hebt om je uit te schrijven.
vindeenjob.be biedt je bovendien de mogelijkheid om je in te schrijven op een aantal elektronische nieuwsbrieven. Die nieuwsbrieven bevatten informatie over jouw carrière en over vacatures die afgestemd zijn op jouw persoonlijk profiel. Op om het even welk moment kan je je uitschrijven van die dienst. Je zal dan bijgevolg geen nieuwsbrieven meer

Regelmatig stuurt vindeenjob.be je ook een elektronisch bericht met nadere informatie over de nieuwe diensten die het je kan aanbieden. Als je dergelijke berichten niet wenst te ontvangen kan je ons dat per e-mail meedelen. Wij zorgen er dan zo snel mogelijk voor dat jouw verzoek ingewilligd wordt.
Je persoonsgegevens worden veilig bewaard
Jouw persoonsgegevens worden door Vind nv op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden of voor medewerkers van Vind nv die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot jouw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Daarom beschikken wij over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te vermijden.
Voor vragen of opmerkingen: contacteer info@vindeenjob.be