ESF projecten bij vind!

vind! gaat van bij de start voor een duurzame groei en stelt zichzelf voortdurend in vraag. Hoe kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren? Hoe gaan we nog efficiënter te werk? Wat kunnen we doen voor onze eigen medewerkers zodat iedereen zijn of haar talenten optimaal benut en verder aanscherpt?

De afgelopen jaren realiseerden we verschillende projecten binnen vind!, met de steun van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid:

Bloeiende SamenWerkers doen groeien

Met dit ESF gesubsidieerd project wil vind! het levenslang leren bij haar medewerkers aanmoedigen en ondersteunen. De vind!ers volgen opleidingen die hen de 21e eeuwse vaardigheden bijbrengen, zoals bijvoorbeeld (zelf)leiderschapstrajecten. 

Passie voor anders organiseren

Met dit ESF gesubsidieerd project wil vind! haar organisatie optimaal voorbereiden op de toekomst. Een projectteam legde een aantal thema’s vast die we verder bekeken in de huidige organisatiestructuur. Op basis van die informatie werd een actieplan opgesteld om vind! klaar te maken voor de toekomst.

vind!ers in bloei: opleiden voor groei

vind! groeit en kiest bewust voor een duurzame groei, om op die manier haar medewerkers op een goede manier te kunnen blijven ondersteunen. In dit project werd voor elke medewerker een opleidingsplan uitgewerkt en in de praktijk omgezet door middel van een individueel opleidingstraject.

vind! en je carrière begint

vind! investeert in een strategisch loopbaanbeleid. We werkten in het verleden reeds verschillende HR-gerelateerde processen uit, met als resultaat duidelijke functieomschrijvingen met bijhorende competenties. Onze medewerkers bleken echter nood te hebben aan duidelijker meetbare competenties, die mee de basis vormen voor inlooptrajecten van nieuwe medewerkers. Vertrekkende vanuit die vraag werkten we een HR-handboek uit.